KOMUNIKAT - SPORTY RAKIETOWE

Drodzy zawodnicy, trenerzy, instruktorzy i fani sportów rakietowych!

W związku z istniejącymi ograniczeniami, nakazami i zakazami w prowadzeniu działalności obiektów sportowych (w celach ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 „Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna”), Klub Sportowy VeraSport zamierza poszerzyć ofertę świadczonych usług o możliwość najmu, dzierżawy bądź innego odpłatnego udostępnienia osobom lub podmiotom trzecim oznaczonych i wyodrębnionych części powierzchni naszej nieruchomości znajdujących się w obiekcie, w którym prowadzony jest Klub Sportowy VeraSport (na I piętrze budynku przy ul. Siewnej 15, w Łodzi).

Wszystkich zainteresowanych, w tym profesjonalnych instruktorów sportowych i trenerów, posiadających prawo świadczenia zorganizowanych usług np. w oparciu o rodzaj działalności ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 85.51.Z,  zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w celu zapoznania się z aktualną ofertą handlową Klubu Sportowego.

Niniejszym informujemy, iż z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, nasz obiekt będzie otwarty od dnia 18.01.2021 r. wyłącznie wobec najemców (dzierżawców) oraz dla profesjonalnych (wyczynowych) sportowców, w  szczególności sportowców zawodowych, reprezentantów i członków kadry narodowej polskich związków sportowych. Jednocześnie wskazujemy, że Vera Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, prowadząca klub sportowy VeraSport (siłownię, klub fitness, centrum sportu, boiska i korty) zlokalizowany w Łodzi, przy ul. Siewnej 15, jest licencjonowanym klubem sportowym Polskiego Związku Przeciągania Liny z siedzibą w Warszawie (PZPL jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o sporcie i podlega wpisowi do wykazu prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej). Osoby zainteresowane uzyskaniem licencji PZPL zapraszamy do kontaktu z Klubem Sportowym VeraSport w celu zapoznania się z warunkami i wymogami uzyskania licencji. Już dzisiaj rusza kolejny nabór na zawodników klubu sportowego VeraSport.

Pozostałe osoby lub podmioty zainteresowane wynajmem lub dzierżawą powierzchni prosimy o kontakt mailowy na adres: wynajempowierzchni@verasport.pl.

Przypominamy jednocześnie, że Klub jest otwarty jedynie dla profesjonalnych zawodników, reprezentantów kadr narodowych, przynależących do polskich związków sportowych. Licencjonowani sportowcy, np. należący do Polskiego Związku Przeciągania Liny, mogą korzystać z infrastruktury klubu, przygotowując się do zawodów lub na zasadach sportów uzupełniających.

 

0 komentarzy
Dodaj komentarz