VeraKIDS - dlaczego Twoje dziecko powinno być aktywne?

Aktywność fizyczna jest integralnym elementem zdrowego trybu życia i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Systematyczne uprawianie sportu wpływa stymulująco na dojrzewanie fizyczne i psychiczne dzieci, a także na zachowanie zdrowia i kondycji fizycznej w wieku dorosłym. Mała ilość ruchu wpływa negatywnie nie tylko na samopoczucie, ale również na wady postawy i zwiększa ryzyko otyłości.

Wpojenie Waszym pociechom odpowiednich postaw i nawyków, poprzez łączenie zabawy i aktywności fizycznej pozwoli na zachowanie dobrej formy i kondycji na dłużej - to długofalowa inwestycja.

Bardzo ważne jest odpowiednie wspomaganie rozwoju motorycznego, fizycznego, psychicznego i intelektualnego. Rozwój cech motorycznych to nic innego jak harmonijny rozwój wszystkich umiejętności ruchowych i sprawności, tak potrzebnej w codziennym życiu. Rozwój fizyczny to przede wszystkim nacisk na prawidłowe przyrosty masy ciała i kształtowanie mięśni oraz stymulowanie hormonu wzrostu. Nie należy zapominać, że aktywność fizyczna sprzyja również rozwojowi psychicznemu, intelektualnemu i społecznemu, dzięki doświadczeniu prowadzących zajęcia i współpracy z rówieśnikami, dziecko uczy się kontrolować swoje emocje, poznawać najbliższe środowisko, kształtować relacje z innymi dziećmi.

Twoje dziecko powinno być aktywne w każdym wieku, ale największą ruchliwość i najbardziej dynamiczne tempo rozwoju cech motorycznych wykazuje do 6 roku życia. To wtedy jest największa potrzeba ruchu przy jednoczesnym zachowaniu samoregulacji wysiłku. Kolejne etapy przypadające na przedział 6-12 to potrzeba rywalizacji i bardziej kontrolowanej aktywności fizycznej, większość ruchów cechuje się ekonomicznością i celowością, pojawiają się nowe umiejętności i radość z nowych osiągnięć.

Prawidłowe żywienie, bezpieczna żywność, aktywność fizyczna, umiejętność utrzymywania przyjaznych relacji międzyludzkich i radzenia sobie ze stresem należą do najważniejszych czynników prozdrowotnych życia człowieka. Wpływają na jego rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny, stan zdrowia, wydolność w pracy oraz zdolność uczenia się  (E.Zimna-Walendzik - Styl życia - aktywność fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawowa)

Choć, jak udowodniliśmy wyżej, aktywność i ruch fizyczny są bardzo ważne, trzeba zachować odpowiednie proporcje. Dlatego zajęcia w ramach VeraKIDS dzielone są na grupy wiekowe. Oprócz oczywistego powodu podziału grup, uczestnicy muszą się ze sobą dogadywać, istnieje drugi powód. Różne zapotrzebowanie na aktywność dla różnych grup wiekowych. Wczesne dzieciństwo potrzebuje przede wszystkim odpowiednich warunków, żeby się wyszaleć. Oprócz odpowiedniej przestrzeni potrzeba tutaj także opiekuna, który rozpocznie naukę postaw, ruchów, który ukierunkuje i skieruje cały wysiłek i energię we właściwych kierunkach.

Dzieci od 6 roku życia potrzebują już systematycznych, zorganizowanych zajęć, obejmujących różnorodne formy ruchu. Ważne by zachować urozmaicenie w odniesieniu do intensywności i dyscyplin. To właśnie w tym momencie pracujemy nad tym, żeby w przyszłości zmniejszyć ryzyko rozwoju np. chorób układu krążenia.

W Wielkiej Brytanii zespół złożony z 57 przedstawicieli ośrodków naukowych i organizacji społecznych opracował następujące rekomendacje dla dzieci i młodzieży w wieku 5 - 18 lat:

  • poziom aktywności fizycznej: zalecany - 60 min dziennie, minimalny - 30 min dziennie; wysiłek o co najmniej umiarkowanej intensywności;
  • co najmniej dwa razy w tygodniu należy wykonywać ćwiczenia zwiększające siłę mięśniową i gibkość  (pediatria.mp.pl).

Choć na pytanie postawione w tytule tak naprawdę każdy rodzic zapewne znał odpowiedź, żeby było zdrowe, to mamy nadzieję, że przedstawiliśmy Wam bardziej szczegółowe argumenty, dlaczego warto kłaść nacisk nie tylko na dobre oceny w dzienniczku, ale także dobre wyniki w sporcie!

 
0 komentarzy
Dodaj komentarz