CPM

Dzisiejszy grafik zajęć

  CPM
6:00-7:00
Cross 06:30 - 07:30
17:00-18:00
Przygotowanie siłowo - kondycyjne 17:00 - 18:00
18:00-19:00
Cross: Intro 18:00 - 19:00
19:00-20:00
Cross 19:00 - 20:00

Obsługujemy

Grupy mięśni

Szczegóły zajęć

Prowadzący zajęcia:
Dla kogo:
Cel:
Intensywność:
Skrócony opis zajęć: