CPM

Dzisiejszy grafik zajęć

  CPM
18:00-19:00
Cross: Intro 18:00 - 19:00

Obsługujemy

Grupy mięśni

Szczegóły zajęć

Prowadzący zajęcia:
Dla kogo:
Cel:
Intensywność:
Skrócony opis zajęć: